Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
Fax: 91 434-30-57

Porady prawne

Rozwody

Każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Z rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy  między małżonkami dochodzi do osłabienia czy wręcz zaniku więzi małżeńskich: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sama zgodna wola małżonków w przedmiocie rozwiązania małżeństwa nie jest wystarczająca do orzeczenia rozwodu...

czytaj więcej o rozwodach »

 

Jak napisać pozew

Stopień skomplikowania pozwu zależeć będzie od rodzaju sprawy jakiej dotyczy. Każdy pozew powinien spełniać jednak ogólne wymagania określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Przede wszystkim pozew powinien spełniać warunki jakie konieczne są dla każdego pisma procesowego. Powinien on zawierać takie elementy jak...

dowiedz się jak napisać pozew »

 

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania osobie do tego uprawnionej. Do alimentacji zobowiązani są krewni w linii prostej (dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki) oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi (np. gdy uprawnionym do alimentów jest ojciec, to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża pełnoletniego syna, a dopiero później dziadka)...

czytaj więcej o alimentach »

 

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje to jedna z prawnie dopuszczalnych, dobrowolnych form zrzeszania, obok partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, i ruchów obywatelskich. Fundacje i stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a wolność ich zakładania gwarantuje art. 58 Konstytucji RP („Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”). Jednocześnie są to najczęściej spotykane formy funkcjonowania organizacji pozarządowych (tzw. NGO’s – Non Governmental Organizations, nazywane też trzecim sektorem – obok sektora publicznego i prywatnego).

czytaj więcej o stowarzyszeniach i fundacjach »